tin tức khác

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 10 năm 2019

Ngày đăng 07/10/2019 | 09:46  | Lượt xem: 17
Sáng 07/10/2019, tại hội trường nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 10/2019

Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể tháng 09/2019

Ngày đăng 09/09/2019 | 08:55  | Lượt xem: 29
Sáng 09/09/2019, tại nhà văn hóa phường, công đoàn phường tổ chức Lễ chào cờ tập thể tháng 09/2019

Hội Khuyến học phường Phúc Đồng triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội khuyến học và tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Ngày đăng 13/08/2019 | 11:01  | Lượt xem: 112
Chiều ngày 13/8/2019, tại phòng họp UBND phường, Hội Khuyến học phường Phúc Đồng tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội khuyến học nhiệm kỳ 2014-2019 và tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời...

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 8 năm 2019

Ngày đăng 05/08/2019 | 09:33  | Lượt xem: 55
Sáng 05/8/2019, tại hội trường nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 8/2019

Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể tháng 07/2019

Ngày đăng 01/07/2019 | 08:26  | Lượt xem: 75
Sáng 01/07/2019, tại nhà văn hóa phường, công đoàn phường tổ chức Lễ chào cờ tập thể tháng 07/2019

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 6/2019

Ngày đăng 03/06/2019 | 08:37  | Lượt xem: 100
Sáng ngày 03/6/2019, tại hội trường nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 6/2019

Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể tháng 05/2019

Ngày đăng 06/05/2019 | 09:04  | Lượt xem: 120
Sáng 06/05/2019, tại nhà văn hóa phường, công đoàn phường tổ chức Lễ chào cờ tập thể tháng 05/2019

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 4/2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 09:15  | Lượt xem: 162
ẢNh: Cán bộ UBND phường tham gia Lễ chào cờ tháng 4 Thực hiện Kế hoạch số 247-KH/QU ngày 25/5/2015 của Quận uỷ Long Biên về việc thực hiện Nghi lễ chào cờ trong sinh hoạt tập thể, tổ...

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 3/2019

Ngày đăng 05/03/2019 | 05:18  | Lượt xem: 184
Thực hiện Kế hoạch số 247-KH/QU ngày 25/5/2015 của Quận uỷ Long Biên về việc thực hiện Nghi lễ chào cờ trong sinh hoạt tập thể, tổ chức các hội nghị và sự kiện quan trọng, sáng ngày 04/3/2019, tại...

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tháng 01 năm 2019

Ngày đăng 07/01/2019 | 09:46  | Lượt xem: 263
Sáng ngày 07/01/2019, tại hội trường nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 01 năm 2019.

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tháng 12 năm 2018

Ngày đăng 03/12/2018 | 10:15  | Lượt xem: 271
Sáng ngày 03/12/2018, tại hội trường nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 12 năm 2018.

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tháng 11/2018

Ngày đăng 05/11/2018 | 09:50  | Lượt xem: 226
Sáng ngày 05/11/2018, tại hội trường nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 11/2018.

Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 10/2018 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 01/10/2018 | 08:50  | Lượt xem: 252
Sáng ngày 01/10/2018, tại hội trường nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 10/2018

Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 09/2018 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 10/09/2018 | 09:30  | Lượt xem: 250
Sáng ngày 10/09/2018, tại hội trường nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 9/2018

Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 8/2018 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 06/08/2018 | 09:30  | Lượt xem: 475
Sáng ngày 06/8/2018, tại hội trường nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 8/2018.

Lễ chào cờ tập thể tháng 7/2018

Ngày đăng 02/07/2018 | 02:39  | Lượt xem: 242
Sáng 02/07/2018, tại nhà văn hóa phường, công đoàn phường tổ chức Lễ chào cờ tập thể tháng 07/2018

Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 6/2018 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 04/06/2018 | 09:46  | Lượt xem: 314
Sáng ngày 04/6/2018, tại hội trường nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 6/2018.

Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể tháng 05/2018

Ngày đăng 07/05/2018 | 09:33  | Lượt xem: 306
Sáng 07/05/2018, tại nhà văn hóa phường, công đoàn phường tổ chức Lễ chào cờ tập thể tháng 05/2018

Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể tháng 04/2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 08:40  | Lượt xem: 277
Sáng 02/04/2018, tại nhà văn hóa phường, công đoàn phường tổ chức Lễ chào cờ tập thể tháng 04/2018

Lễ chào cờ tập thể tháng 03/2018 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 05/03/2018 | 03:38  | Lượt xem: 313
Sáng ngày 05/03/2018, tại phòng họp tầng 2, toàn thể đảng viên chi bộ Cơ quan và đoàn viên Công đoàn phường Phúc Đồng đã tổ chức nghi lễ chào cờ tập thể đầu tháng 03/2018.