thông báo

Thông báo giấy phép xây dựng tháng 9

Ngày đăng 23/09/2019 | 09:21  | Lượt xem: 13
.

Thông báo tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường đợt 4/2019

Ngày đăng 01/08/2019 | 10:51  | Lượt xem: 42
.

Thông báo Niêm yết công khai quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Long Biên

Ngày đăng 10/04/2019 | 02:55  | Lượt xem: 126
xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 03 - năm 2019

Ngày đăng 10/04/2019 | 02:07  | Lượt xem: 113
Xem chi tiết thông báo tại đây

Luật tố cáo năm 2019

Ngày đăng 25/01/2019 | 08:04  | Lượt xem: 261
.

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 12 - năm 2018

Ngày đăng 04/01/2019 | 02:53  | Lượt xem: 222
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 11 - năm 2018

Ngày đăng 03/12/2018 | 02:12  | Lượt xem: 225
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 10 - năm 2018

Ngày đăng 29/10/2018 | 10:15  | Lượt xem: 202
Xem chi tiết thông báo tại đây

Thông báo giấy phép xây dựng trên địa bàn phường Phúc Đồng

Ngày đăng 03/10/2018 | 04:09  | Lượt xem: 241
.

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 38

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:54  | Lượt xem: 238
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 37

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:53  | Lượt xem: 172
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 36

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:51  | Lượt xem: 168
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 35

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:50  | Lượt xem: 122
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 34

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:49  | Lượt xem: 95
Xem chi tiết thông báo tại đây 

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 33

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:48  | Lượt xem: 74
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 32

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:46  | Lượt xem: 63
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 30

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:42  | Lượt xem: 68
Xem cho tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 28

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:37  | Lượt xem: 65
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 27

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:36  | Lượt xem: 58
Xem chi tiết thông báo tại đây