Thi đua khen thưởng

Hiển thị 1 - 20 trong 52 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
313/UBND-VP V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 9/2018. 19/09/2018
273/UBND-VP V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 8/2018. 20/08/2018
249/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 07/2018 27/07/2018
197/BC-UBND Báo cáo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 khối kinh tế 26/07/2018
244/UBND-VP V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 7/2018. 18/07/2018
78/TTr-UBND V/v đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 12/07/2018
77/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Phúc Đồng 03/04/2018
47/UBND-VP V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 2/2018 21/02/2018
26/BC-HĐTĐKT Về việc rà soát thành tích, lập hồ sơ đề nghị khen thành tích cao năm 2018 29/01/2018
31/HĐTĐKT V/v rà soát lập hồ sơ khen thành tích cao năm 2018 24/01/2018
27/HĐTĐKT V/v đóng góp ý kiến vào dự thảo quy chế Thi đua khen thưởng phường Phúc Đồng. 19/01/2018
26/HĐTĐKT V/v đăng ký thi đua, xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2018 19/01/2018
25/UBND-VP V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 1/2018. 19/01/2018
12/HĐTĐKT V/v phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2018 10/01/2018
141/TTr-HĐTĐKT Tờ trình V/v đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2017 06/12/2017
132/TTr-UBND Tờ trình V/v đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 - 2017 27/10/2017
131/TTr-HĐTĐKT Tờ trình V/v đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cơ quan phường Phúc Đồng năm 2017 26/10/2017
350/UBND-VP Công văn V/v triển khai kế hoạch số 23/KH – HĐTĐKT ngày 10/10/2017 của UBND quận Long Biên về tổ chức cuộc thi “viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước 26/10/2017
260/BC-HĐTĐKT Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 19/10/2017
94/TTr-HĐTĐKT Tờ trình v/v đề nghị khen thưởng “Người tốt, việc tốt” cấp quận năm 2017 18/08/2017
Hiển thị 1 - 20 trong 52 kết quả.