hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020
Ngày đăng 06/02/2020 | 10:06  | Lượt xem: 31

Sáng ngày 06/02/2020, tại phòng họp tầng 1 UBND phường Phúc Đồng, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị giao ban giữa Ban thường trực và Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố. Nội dung đánh giá việc thực hiện tháng 01, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020.

Sáng ngày 06/02/2020, tại phòng họp tầng 1 UBND phường Phúc Đồng, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị giao ban giữa Ban thường trực và Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố. Nội dung đánh giá việc thực hiện tháng 01, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên Ban thường vụ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; các đồng chí trong thường trực Ủy ban MTTQ phường cùng các đồng chí trưởng Ban công tác mặt trận 10 tổ dân phố.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên Ban thường vụ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng đã báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020. Trong tháng 01/2020 các Ban công tác mặt trận tổ dân phố đã thực hiện tốt thông báo số 226 - TB/ĐU về việc tập trung ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Các nội dung được đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên Ban thường vụ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhấn mạnh.

1. Đề nghị các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở năm 2020. Thời gian thực hiện xong trước ngày 10/3/2020.

2. Tuyên truyền vận động các gia đình trong liên gia thực hiện nội dung “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” gắn với thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh” do UBND quận Long Biên triển khai.

3.  Rà soát, thống kê các hộ kinh doanh than tổ ong; các hộ sử dụng bếp than tổ ong và các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường.