hoạt động mttq và các đoàn thể xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa; quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, quận Long Biên, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng 27/09/2019 | 16:16  | Lượt xem: 17

Chiều ngày 26/9/2019, tại nhà văn hoá phường Phúc Đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa; quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, quận Long Biên, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chiều ngày 26/9/2019, tại nhà văn hoá phường Phúc Đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa; quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, quận Long Biên, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự và làm báo cáo tại hội nghị tuyên truyền có đồng chí Ngô Thanh Xuân  -  Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; đồng chí Lê Minh Huấn - Chuyên viên tư vấn Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam tham dự.

Đồng chí Ngô Thanh Xuân quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, quận Long Biên, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại hội nghị tuyên truyền, đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Long Biên đã thông báo kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII và khẳng định, Đại hội thành công tốt đẹp là tiền đề quan trọng để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố bước vào giai đoạn mới với niềm tin và kỳ vọng mới: Tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tiến hành hiệp thương cử các chức danh: Bà Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; 04 Phó Chủ tịch chuyên trách, 03 Phó Phó Chủ tịch không chuyên trách và 06 Ủy viên Ban Thường trực. 

Đồng chí Ngô Than Xuân mong muốn các tầng lớp nhân dân quận Long Biên và Mặt trận tổ quốc Việt Nam các phường thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chương trình hành động của Đại hội đề ra, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội...

Cũng tại Hội nghị tuyên , đồng chí Lê Minh Huấn - Chuyên viên tư vấn Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam. Phát động phong trào phòng, chống rác thải nhựa với sự tham gia trực tiếp của mọi người dân, trong đó cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, vận động người tiêu dùng từ bỏ hành vi, thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng 1 lần. Khuyến khích mọi người sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường. Kêu gọi các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, người bán hàng sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường thay thế các sản phẩm nhựa, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần của người dân.

Hình ảnh hội nghị tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa