hoạt động khối chính quyền

Kiểm tra việc thực hiện tổ dân phố xanh sạch đẹp văn minh của tổ dân phố 6,7,8,9,10
Ngày đăng 01/10/2019 | 18:20  | Lượt xem: 6

Sáng ngày 01/10/2019, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc xây dựng “Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh” của tổ dân phố số 6,7,8,9,10.

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND phường Phúc Đồng về việc thành lập đoàn kiểm tra thực hiện việc xây dựng “Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh” trên phường Phúc Đồng năm 2019. ngày 20/9/2019 đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Hữu Lợi - Phó chủ tịch UBND phường. Thành viên gồm các đồng chí cán bộ Địa chính- Xây dựng, cán bộ trật tự đô thị, thanh tra xây dựng, Tham gia còn có đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng “Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh” theo nội dung tổ dân phố số 6,7,8,9,10 đã đăng ký. Qua kiểm tra, việc giữ gìn vệ sinh của tổ dân phố 6,7,8,9,10 cơ bản thực hiện tốt. Các tuyến đường trong khu đô thị và khu dân cư 918 được vệ sinh sạch sẽ.

Vườn hoa khu dân cư 918
Dãy B1, khu dân cư 918

UBND phường Phúc Đồng đề nghị UBMTTQ, các ngành, các đoàn thể, các đồng chí các tổ dân phố tuyên truyền vận động nhân dân để tiếp tục đảm bảo công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.