công tác đảng

Đảng uỷ Phúc Đồng công bố Quyết định giải thể Chi bộ cơ quan phường
Ngày đăng 08/10/2019 | 10:39  | Lượt xem: 27

Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 20/8/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy, Kế hoạch số 201-KH/QU, ngày 23/8/2019 của Quận uỷ Long Biên về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Thông báo số 831-TB/QU ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên. Sáng ngày 08/10/2019, Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị công bố Quyết định giải thể chi bộ cơ quan phường.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ các tổ dân phố, đảng viên chi bộ cơ quan phường. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Hoá - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường đã công bố Quyết định số 189-QĐ/ĐU, ngày 08/10/2019 về việc giải thể chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng.

(Đ/c Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND trao Quyết định cho đ/c Bí thư chi bộ cơ quan)

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ và đồng chí Bí thư chi bộ cơ quan phường lên bàn giao danh sách đảng viên chi bộ Cơ quan phường được giới thiệu về sinh hoạt tại các chi bộ tổ dân cho các đồng chí Bí thư Chi bộ tổ dân phố.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường để nghị: Đối với đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt tại các chi bộ tổ dân phố ngoài nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, các đồng chí chủ động tiếp cận với các nhiệm vụ do cấp uỷ chi bộ tổ dân phố giao cho, thường xuyên trao đổi những nội dung, vấn đề khó khăn, nhạy cảm của chi bộ, tổ dân phố cho BTV, BCH Đảng bộ phường kịp thời, không để nổi cộm và hình thành điểm nóng tại tổ dân phố; thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên. Cấp uỷ chi bộ cơ quan phường gửi lại bản kế hoạch tu dưỡng cá nhân cho đảng viên để nộp tại chi bộ được giới thiệu về sinh hoạt Đảng. Đối với các chi bộ tổ dân phố, đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ tiếp nhận đảng viên chi bộ cơ quan phường được giới thiệu về sinh hoạt, thông báo chủ trương giải thể chi bộ cơ quan phường cho đảng viên trong chi bộ biết; giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên chi bộ cơ quan được giới thiệu về chi bộ sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn của đảng viên.