công tác đảng

UBKT Đảng uỷ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp uỷ chi bộ 9 và đồng chí Bí thư chi bộ 9
Ngày đăng 03/10/2019 | 11:17  | Lượt xem: 39

Sáng ngày 03/10/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, UBKT Đảng uỷ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy chi bộ tổ dân phố số 9 và đồng chí Hoàng Văn Cương - Bí thư chi bộ tổ dân phố số 9 về việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban chi uỷ, chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên

Tham dự buổi kiểm tra có các đồng chí trong đoàn kiểm tra của Đảng uỷ, cấp uỷ chi bộ 9 và đồng chí Hoàng Văn Cương - Bí thư chi bộ 9. Đồng chí Ngô Văn Hoá - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì và kết luận hội nghị.

Hội nghị đã nghe cấp uỷ chi bộ 9 báo cáo giải trình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ về việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; Việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, thông báo kết luận của Đảng ủy phường, việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt, công tác quản lý đảng viên; phân công nhiệm vụ cho đảng viên; mối quan hệ công tác với Tổ trưởng Tổ dân phố, các chi hội đoàn thể, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 8 tháng đầu năm 2019.

Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc với cá nhân đ/c Cương

Đồng chí Bí thư chi bộ 9 cũng đã trình bày báo cáo giải trình của cá nhân về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và việc tham mưu cho cấp uỷ chi bộ trong việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; Việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác; Việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình...

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chi bộ 9 và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ 9; Cấp uỷ chi bộ 9 và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ 9 đã chấp hành nghiêm túc Quyết định và Kế hoạch kiểm tra của UBKT Đảng ủy phường, chuẩn bị chu đáo báo cáo giải trình và hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi kiểm tra.