công tác đảng

Đảng uỷ giám sát việc thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW đối với cấp uỷ chi bộ 4 và đồng chí Bí thư chi bộ 4
Ngày đăng 30/09/2019 | 16:08  | Lượt xem: 37

Chiều ngày 30/9/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, Đảng uỷ phường giám sát đối với cấp uỷ chi bộ 4 và đồng chí Nguyễn Gia Dũng – Bí thư chi bộ 4 về thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Tham dự buổi giám sát có các đồng chí trong đoàn giám sát của Đảng uỷ, cấp uỷ chi bộ 4 và đồng chí Nguyễn Gia Dũng - Bí thư chi bộ 4. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng đoàn giám sát chủ trì và kết luận hội nghị.

Hội nghị đã nghe cấp uỷ chi bộ 4 báo cáo giải trình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ về công tác cán bộ của tổ dân phố; Việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác cán bộ; Giám sát công tác đánh giá cán bộ: việc thực hiện nguyên tắc, quy trình và phương pháp đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm; Việc thực hiện thông báo kết luận số 201-TB/ĐU, ngày 28/6/2019 của Đảng uỷ phường.

Đồng chí Bí thư chi bộ 4 cũng đã trình bày báo cáo giải trình của cá nhân về việc chấp hành và tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể về công tác cán bộ trong lĩnh vực được phân công phụ trách (đối với người đứng đầu cấp uỷ); Việc tham mưu, đề xuất và thẩm định, quyết định các nội dung về công tác cán bộ; Việc chấp hành các nghị quyết, quyết định của cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác cán bộ.

Ảnh: Toàn cảnh HN

Bên cạnh đó, các đồng chí trong cấp ủy chi bộ phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo của chi bộ và giải trình, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của các thành viên trong Đoàn giám sát.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chi bộ 4 và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ 4; Cấp uỷ chi bộ 4 và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ 4 đã chấp hành nghiêm túc Quyết định và Kế hoạch kiểm tra của UBKT Đảng ủy phường, chuẩn bị chu đáo báo cáo giải trình và hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi giám sát.

Qua giám sát giúp Đảng uỷ phường đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định; Nâng cao năng lực lãnh đạo,sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong công tác cán bộ./.