bài viết chuyên sâu

Thực hiện công tác tuyển quân của phường Phúc Đồng năm 2020
Ngày đăng 12/02/2020 | 09:35  | Lượt xem: 39

Phát huy truyền thống quý báu của quê hương, nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (gọi tắt là công tác tuyển quân) là khâu đầu tiên có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến chất lượng xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trước mắt và lâu dài; đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân quận, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Long Biên, mà trực tiếp là của Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân phường, sự phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, phát huy vai trò tham mưu tích cực của các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, đặc biệt là Ban chỉ huy quân sự phường, nên công tác tuyển quân của phường đạt được nhiều kết quả tốt; đã tuyển chọn những nam công dân ưu tú có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, văn hoá, sức khoẻ lên đường nhập ngũ, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại diện tân binh phát biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ tại hội nghị gặp mặt động viên tân binh và bộ đội xuất ngũ năm 2020

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã tổ chức thực hiện các bước trong công tác tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự về công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; Ban chỉ huy quân sự phường và các đồng chí uỷ viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân phường ra nghị quyết lãnh đạo, triển khai kế hoạch thực hiện công tác đăng ký, thống kê và tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định. Các tổ dân phố trên địa bàn phường đã nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; các trường hợp tạm vắng, tạm trú và các đối tượng trong diện miễn gọi hoặc tạm hoãn gọi nhập ngũ theo Điều 41 của Luật Nghĩa vụ quân sự. Công tác khám sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ, nắm bắt tình hình tư tưởng, hoàn cảnh của các công dân được thực hiện đúng quy định. Năm 2020, phường Phúc Đồng có 340 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; qua rà soát bình cử tại các tổ dân phố đã có 72 nam công dân đủ điều kiện khám sơ tuyển. Kết quả sau khi thực hiện các bước tuyển chọn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã chọn được 06 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, (trong đó có 04 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ), hoàn thành 100% kế hoạch chỉ tiêu quận giao.

Toàn cảnh Lễ giao nhận quân năm 2020

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 trên địa bàn phường vẫn còn một số hạn chế: Một số gia đình và công dân còn chưa chủ động trong việc cung cấp các giấy xác nhận làm căn cứ xét tạm hoãn; công tác nắm nguồn và nắm bắt tình hình thông tin các nam công dân đi làm ăn xa không có mặt ở địa phương của một số tổ dân phố còn chưa kịp thời, do vậy vẫn còn có sự biến động khi phát giấy điều động khám sơ tuyển. Công dân trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn phường mắc các bệnh về mắt và hiện tượng xăm trổ có xu hướng gia tăng v.v... Trong khi đó, chỉ tiêu, yêu cầu về chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của quận giao thì ngày càng cao.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và quận Long Biên tặng hoa
động viên tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cần tập trung vào một số giải pháp sau.

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật nghĩa vụ quân sự cho nhân dân, nhất là đối với các công dân trong độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Đây là nội dung có vai trò hết sức quan trọng, bởi công tác tuyển quân ở địa phương để đạt được chất lượng như mong muốn, khi toàn dân đã nhận thức đầy đủ và tự giác chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự. Trước hết, Ban chỉ huy quân sự phường cần chú trọng thường xuyên phối hợp với các ban ngành làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nắm chắc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho các công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự nhận thức đầy đủ việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự là vinh dự, tự hào của tuổi trẻ; đồng thời, cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân phường thực hiện đầy đủ các bước cụ thể thực hiện công tác tuyển quân. Thực hiện các bước trong công tác tuyển quân yêu cầu Ban chỉ huy quân sự phường, các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, các đồng chí tổ trưởng các tổ dân phố phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự chủ động, tích cực trong suốt quá trình tuyển quân; cần phải có sự phối hợp chặt chẽ mới đạt hiệu quả.

Ba là, cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, bổ sung và có những chế độ đối với quân nhân và gia đình quân nhân. Thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản về chế độ, chính sách, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân phù hợp với tình hình mới; đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết việc làm cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương...

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.