bài viết chuyên sâu

Công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phường Phúc Đồng
Ngày đăng 26/09/2019 | 14:48  | Lượt xem: 51

 

Trong xã hội Việt Nam, Người cao tuổi (NCT) luôn luôn được kính trọng, chăm sóc chu đáo. Đây là truyền thống tốt đẹp, nhân văn của dân tộc ta được gìn giữ và phát huy qua hàng nghìn năm lịch sử.

 Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, trong những năm qua Đảng bộ và chính quyền phường đã thường xuyên quan tâm chăm lo cho NCT và đã ban hành nhiều văn bản, chính sách liên quan đến liên quan hoạt động của NCT. Đặc biệt, trong năm vừa qua phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đề án “Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi” trên địa bàn phường Phúc Đồng đến năm 2025.  Với mục đích từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền đối với việc chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, từng bước thích ứng với giai đoạn già hoá dân số, góp phần ổn định quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số trên địa bàn phường; Thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động nguồn lực của toàn xã hội trong việc chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi tại cộng đồng;  Qua đó đã thu hút được sự quan tâm của tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi. 

Hiện nay, toàn phường có hơn 1600 NCT. Trong đó, có 260 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, 10 NCT khuyết tật nặng, 465 NCT từ 60 đến 79 tuổi không có lương hưu, 6 người cao tuổi trong các hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Hàng tháng đã chi trả trợ cấp cho hơn 90 người cao tuổi tròn 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội, người cao tuổi bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng với số tiền hơn 40 triệu đồng. Thăm hỏi tặng quà mừng thọ cho 129 người cao tuổi với số tiền 86.900.000đ. Đồng thời thường xuyên rà soát đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; Hội NCT phường tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy, nêu gương sáng trong phong trào thi đua của địa phương. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, NCT phường đã thực hiện tốt việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tôn tạo và bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa của địa phương. Bên cạnh đó, NCT còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể; gương mẫu, tích cực vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các ý kiến đóng góp vào công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Hiện nay, phường có hơn 50 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, các chi hội đoàn thể, hòa giải, khuyến học, thanh tra nhân dân. Nhiều hội viên trực tiếp làm Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản, là hạt nhân tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hòa giải mâu thuẫn trong gia đình, dòng họ, khu dân cư. Hội NCT phường còn tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng quỹ khuyến học của phường, tổ dân phố, dòng họ; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Do đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển mạnh ở các câu lạc bộ của NCT, các nhà văn hoá của tổ dân phố. Như câu lạc bộ sức khoẻ ngoài trời, song quạt mộc lan, vũ điệu thể thao rumba, thể dục khoẻ vì nước. Thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Có được kết quả trên, đó là nhờ có sự quan tâm đặc biệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để người cao tuổi phát huy hết những tiềm năng, kinh nghiệm sống của mình để truyền đạt lại những kỹ năng, đạo đức sống cho con cháu và  họ đã có những ý kiến đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-văn hoá-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của phường. Trên tinh thần đó, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi và Tháng hành động vì NCT năm nay, các cấp, các ngành và các gia đình hãy quan tâm hơn nữa đến NCT; chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần NCT. Chúng ta hãy dành trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc cho NCT; hãy quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi để họ sống vui, sống khỏe cùng con cháu và cộng đồng; cùng nhau nâng cao chất lượng phong trào thi đua: “Tuổi cao, gương sáng, hiến công hiến kế vì quê hương, đất nước”; góp phần vào xây dựng quê hương Phúc Đồng ngày càng văn minh, tươi đẹp./.

Một số hình ảnh hoạt động Người cao tuổi: