bài viết chuyên sâu

Hội Khuyến học phường Phúc Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ 2014-2019
Ngày đăng 11/09/2019 | 14:28  | Lượt xem: 26

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Khuyến học phường Phúc Đồng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra

Trong công tác xây dựng tổ chức Hội: Hội Khuyến học phường và các chi hội cơ sở đã tổ chức tốt sinh hoạt, tuyên truyền cho hội viên và nhân dân về các chính sách của Đảng, nhà nước và nhiệm vụ của Hội Khuyến học. Với phương châm “hướng mạnh hoạt động về cơ sở”, việc phát triển các chi hội và hội viên hội khuyến học được đặc biệt quan tâm. Tính đến tháng 9/2019, Hội Khuyến học phường có 14 chi hội (giảm 7 chi hội tổ dân phố do sáp nhập TDP, tăng 01 chi hội nhà trường MN Tân Mai) với 2.626 hội viên, đạt 19,03% tổng số dân toàn phường, tăng 2,5% so với năm 2014. Chi hội Trưởng chi hội khuyến học do đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố kiêm nhiệm. Các chi hội làm tốt công tác phát triển hội viên, thường xuyên được củng cố, kiện toàn và phân công trách nhiệm cụ thể. 100% các chi hội đều được đánh giá hoạt động đạt chất lượng tốt trở lên hàng năm. Trong đó, chi hội tổ 6 hoạt động xuất sắc nhiều năm liên tục

Ảnh: Đại hội Hội Khuyến học phường Phúc Đồng khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, tổ dân phố học tập ngày càng thu hút được đông đảo nhân dân tham gia và đã có tác động tích cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện phổ cập giáo dục các cấp, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Kết quả thực hiện phong trào còn có tác dụng gắn kết thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Năm 2018, toàn phường có 2.626/2.626 gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập, trong đó có 2.540 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập, đạt tỷ lệ 96,72% so với tổng số hộ và đạt 109,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 10/10 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố học tập, hàng năm có từ 1-2 tổ dân phố đạt tổ dân phố học tập tiêu biểu, đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Có 05 dòng họ được công nhận dòng họ học tập, đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Hội cũng đã chủ động tích cực phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng phường trong các hoạt động giáo dục, vận động hội viên và nhân dân tham gia các lớp chuyên đề, khóa đào tạo ngắn hạn, đặc biệt là tuần lễ cao điểm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời vào tháng 10 hàng năm. Trong 5 năm qua, Trung tâm học tập cộng đồng phường đã mở được 5 buổi chuyên đề, 07 lớp đào tạo dạy nghề ngắn hạn với hơn 750 lượt người tham gia. Nội dung chuyên đề bao gồm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các chỉ tiêu, nghị quyết, chỉ thị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các phong trào thi đua của các cấp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các chương trình đào tào nghệ ngắn hạn theo nhu cầu của người học…

Công tác xây dựng quỹ khuyến học và các hoạt động hỗ trợ nhà trường được chú trọng. Tính chung, trong 5 năm, Hội khuyến học phường và các chi hội tổ dân phố đã huy động được hơn 400 triệu đồng, tăng 2 lần so với nhiệm kỳ trước. Đồng thời, Hội và các chi hội  đã chi tổng số tiền là trên 350 triệu đồng khen thưởng cho 800 lượt học sinh giỏi các cấp, 150 lượt giáo viên, gương người lớn lao động tiêu biểu, 30 lượt gia đình học tập tiêu biểu. Hội Khuyến học phường đã phối hợp với UB MTTQ và các đoàn thể tặng 60 suất quà với tổng trị giá 12 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi.

Trong công tác vận động quỹ nổi bật lên một số chi hội làm tốt như: tổ 2,6 (quỹ đều đạt trên 10 triệu đồng/năm, trung bình quỹ khuyến học đạt từ 30.000đ đến 50.000đ/hộ ). Đồng hành cùng phong trào khuyến học của phường có các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu nhiều năm liền tham gia ủng hộ quỹ khuyến học của phường như: Công ty Trường Hải, CLB Renaissance, ngân hàng Đầu tư và phát triển, các nhóm lớp mầm non tư thục và nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn phường…

Ngoài ra, Hội Khuyến học phường còn tích cực phối hợp với các trường học tuyên truyền nhân dân hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”, vận động tham gia công tác phổ cập giáo dục, hưởng ứng phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, vận động học sinh khuyết tật đến trường học hòa nhập, phối hợp với các trường tổ chức tham quan, dâng hương tại các di tích lịch sử, lịch sử cách mạng được xếp hạng tại Đình - Chùa để giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh, góp phần thúc đẩy phong trào dạy tốt, học tốt, học sinh trong độ tuổi phổ cập không có trường hợp bỏ học, nghỉ học.

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp chặt chẽ với UB MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Công đoàn phường, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua nhằm khuyến khích hội viên, nhân dân tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, thường xuyên tự học, xây dựng xã hội học tập như phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” của Hội Người cao tuổi, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Người tốt việc tốt”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” của Công đoàn phường… đều gắn liền với việc khuyến khích người lớn và trẻ em tham gia tự học tập, nâng cao trình độ dân trí.

Với thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Khuyến học phường luôn được Hội Khuyến Học quận ghi nhận là phường Khuyến học. Có thể nói công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tiến bộ rõ rệt, thực sự trở thành động lực để các chi hội, các tổ chức, các gia đình, dòng họ, tổ dân phố và cá nhân hăng hái thi đua, tích cực tham gia công tác hội giúp cho hoạt động Khuyến học – Khuyến tài của Hội ngày càng nhiều kết quả nổi bật hơn

Đạt được kết quả trên là sự quan tâm chỉ đạo của Hội Khuyến học quận Long Biên, Đảng ủy, UBND phường, cấp ủy và lãnh đạo các tổ dân phố và sự sáng tạo trong công tác vận động, tổ chức thực hiện cán bộ Hội Khuyến học phường và các chi hội cơ sở. Ban chấp hành Hội khuyến học phường đã có nhiều cố gắng làm tốt vai trò tham mưu giúp Đảng ủy và UBND trong việc chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức hoạt động của Hội; thực hiện tốt Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thông qua các Nghị quyết chỉ đạo công tác Khuyến học

Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2019-2024 sắp tới, với nhiều thuận lợi cũng như khó khăn trước mắt, Hội Khuyến học phường sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Hội Khuyến phường lần thứ IV, thực hiện tốt công tác khuyến học - khuyến tài, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng xã hội học tập, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của địa phương, xây dựng phường Phúc Đồng hiện đại, văn minh