ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI

Chống “vi rút trì trệ” - Nhìn từ công tác cán bộ

Ngày đăng 26/02/2020 | 10:19  | Lượt xem: 18
.

Niềm vui và tự hào tuổi 90

Ngày đăng 10/02/2020 | 08:22  | Lượt xem: 22
(TG) - Xuân Canh Tý này, Đảng ta tròn 90 xuân. Thu tới, ngành Tuyên giáo mà tiền thân là Ban Tuyên truyền Trung ương - đứa con đầu lòng của Đảng cũng tròn tuổi 90.

Một chương mới của lịch sử

Ngày đăng 10/02/2020 | 08:21  | Lượt xem: 15
(TG) - Đất nước sắp sang xuân. Xuân Canh Tý này cùng với xuân đất trời còn có xuân đất nước, xuân lòng người.

Liêm chính trong suy nghĩ và hành động!

Ngày đăng 10/02/2020 | 08:19  | Lượt xem: 14
(TG)- Xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính trong suy nghĩ và hành động là tất yếu khách quan, là yêu cầu và nhiệm vụ của một Đảng cầm quyền, đồng thời còn là trách nhiệm của những người cộng sản Việt...

Những thành tựu về nhận thức lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Ngày đăng 10/02/2020 | 08:16  | Lượt xem: 15
(TG) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, 90 năm qua đất nước ta, dân tộc ta đã trải qua những chặng đường khó khăn, gian khổ, vượt qua nhiều...
Hiển thị 1 - 10 trong 16 kết quả.