xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Phúc Đồng giao ban chuyên đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” và tiến độ thu ngân sách phường năm 2019.

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ phường năm 2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ trong việc thực hiện chủ đề Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” và Nghị quyết...

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Phúc Đồng kiểm tra việc khắc phục tồn tại trong công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Sáng ngày 02/10/2018, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng ủy phường đã đi kiểm tra hiện trường việc khắc phục các tồn tại trong công tác TTĐT và VSMT tuần 40.

Hội CCb quận Long Biên kiểm tra mô hình Nhà văn hóa xanh - sạch - đẹp tại phường Phúc Đồng.

Thực hiện chủ đề năm 2018 của quận “Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp”, sáng ngày 14/8/2018, Thường trực Hội CCB quận Long Biên đã tiến hành kiểm tra nội dung xanh, sạch, đẹp tại các Nhà văn hóa tổ...

Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 1 phường Phúc Đồng ra mắt mô hình thu gom phế liệu gây quỹ Hội bảo vệ môi trường.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN phường Phúc Đồng về triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp”, Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 1 ra mắt mô hình...

UBND phường Phúc Đồng tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tháng 6 năm 2018

Bảo vệ môi trường và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, là yếu tố bảo đảm cho con người có một môi trường sống trong sạch. Ngay từ những ngày đầu năm 2018...

Nghiệm thu đưa vào sử dụng các tuyến đường, ngõ ngách đã thi công xong (Giai đoạn 2)

Ngày 21/06/2018, UBND Phường Phúc Đồng đã tổ chức nghiệm thu các tuyến đường ngõ ngách đã thi công giai đoạn 2 trên địa bàn phường.

Hội CCB phường Phúc Đồng ra quân tổng vệ sinh môi trường xây dựng nhà văn hóa xanh, sạch, đẹp

Thực hiện kế hoạch công tác quý II năm 2018, sáng chủ nhật ngày 20/5/2018, Ban chấp hành Hội CCB phường Phúc Đồng cùng các hội viên CCB chi hội 2 phối hợp cùng các ban nghành, quân, dân, chính Đảng...

Hội LHPN quận giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Phúc Đồng.

Ngày 21/5/2018, Hội LHPN quận Long Biên đã tổ chức giám sát việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện QCDC trng công tác bảo vệ môi trường tại phường Phúc Đồng

Phường Phúc Đồng ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng chủ đề “vì một Long Biên xanh-sạch- đẹp”

Hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Quận và chủ đề năm “Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp”. Ngay từ sáng sớm ngày 19/05/2018, Phường Phúc Đồng đã tiến hành ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các...

Hội LHPN phường Phúc Đồng tổ chức Tọa đàm “Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp”.

Chiều ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại phòng họp UBND phường, Hội LHPN Phường tổ chức hội nghị Tọa đàm “Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp”.

Ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 10 năm 2017

Ngày 10/3/2017 UBND phường đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường, Tổ quản lý trật tự đô thị ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị...

Họp giao ban công tác TTĐT trong tuần và triển khai công tác TTĐT tuần 9 năm 2017

Ngày 03/3/2017 tại UBND phường chủ trì buổi giao ban công tác TTĐT tuần 9 năm 2017. Chủ trì buổi làm việc do đồng chí Hoàng Hữu Lợi - Phó chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Đức Tĩnh – Phó...

Ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 9 năm 2017

Ngày 3/2/2017 UBND phường đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường, Tổ quản lý trật tự đô thị ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị...

Làm việc với đoàn kiểm tra phòng cháy chữa cháy của UBND quận về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Phúc Đồng

Ngày 27/2/2017 tại UBND phường làm việc với đoàn kiểm tra phòng cháy chữa cháy của UBND quận về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2017.

Họp giao ban công tác TTĐT trong tuần và triển khai công tác TTĐT tuần 4 tháng 2/2017

Ngày 24/2/2017 tại UBND phường chủ trì buổi giao ban công tác TTĐT tuần 4 tháng 2 năm 2017.

Ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 8 năm 2017

Ngày 23/2/2017 UBND phường đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường, Tổ quản lý trật tự đô thị ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị...

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên

Ngày 07/10/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 12-TT/QU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn...

Ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường tuần 40

Từ ngày 28/9/2016 đến ngày 05/10/2016 UBND phường đã tổ chức 05 đợt qua quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, Tổ quản lý trật tự đô thị ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm trật...