công tác đảng

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 3/2020

Ngày đăng 24/03/2020 | 05:07  | Lượt xem: 15
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

14/14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày đăng 23/03/2020 | 08:06  | Lượt xem: 27
Thực hiện kế hoạch số 198-KH/QU, ngày 23/7/2019 của Quận uỷ Long Biên; kế hoạch số 144-KH/ĐU, ngày 31/7/2019 của Đảng ủy phường về việc “Tổ chức Đại hội chi bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường...

Quận uỷ kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Đảng bộ Phúc Đồng.

Ngày đăng 19/03/2020 | 02:11  | Lượt xem: 39
Sáng ngày 19/3/2020, tại phòng họp 2 phường Phúc Đồng, Quận uỷ Long Biên kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,...

Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị thực hiện quy trình nhân sự trước Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 16/03/2020 | 06:03  | Lượt xem: 78
Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/QU ngày 18/02/2020 của Quận uỷ Long Biên về một số nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều ngày 16/3/2020, tại phòng họp 2 trụ sở phường,...

Ban chấp hành phường Phúc Đồng họp thông qua Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 11/03/2020 | 11:06  | Lượt xem: 55
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII); kế hoạch số 198-KH/QU ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên; hướng dẫn số 21-HD/QU ngày 09/12/2019 của “ Một...

Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị công bố Phương án sắp xếp chi bộ; lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự dự kiến tham gia chi uỷ

Ngày đăng 09/03/2020 | 07:50  | Lượt xem: 71
Thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Quận uỷ về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên”; Căn cứ Quyết định...

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường kiểm tra công tác TTĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường

Ngày đăng 28/02/2020 | 10:55  | Lượt xem: 73
Thực hiện chủ đề của quận “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”, ngày 28/02/2020, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đi kiểm tra công tác trật tự xây dựng, trật tự đô...

Phường Phúc Đồng họp giao ban Ban chấp hành Đảng bộ phường mở rộng

Ngày đăng 26/02/2020 | 02:59  | Lượt xem: 70
Sáng ngày 26/02/2020, tại phòng họp 2 UBND phường Phúc Đồng, Ban chấp hành Đảng bộ phường tổ chức giao ban Ban chấp hành Đảng bộ phường mở rộng để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 02, triển...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 02/2020

Ngày đăng 24/02/2020 | 03:45  | Lượt xem: 49
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

Phường Phúc Đồng họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Ngày đăng 07/02/2020 | 05:18  | Lượt xem: 80
Chiều ngày 07/02/2020, tại phòng họp 2 UBND phường Phúc Đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra tổ chức họp giao ban để đánh giá tình hình...

Phường Phúc Đồng họp triển khai các văn bản về công tác phòng chống dịch bệnh Corona

Ngày đăng 04/02/2020 | 09:12  | Lượt xem: 76
Chiều ngày 03/02/2020, tại phòng họp 2 UBND phường Phúc Đồng, Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức họp triển khai các văn bản về công tác phòng chống dịch bệnh Corona; kế hoạch tổ chức Hội nghị đại...

Ban thường vụ Đảng uỷ làm việc với 14 chi bộ về công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày đăng 20/01/2020 | 03:00  | Lượt xem: 125
Trong 03 ngày 16, 17, 20/01/2020, Ban thường vụ Đảng uỷ đã làm việc với 14 chi bộ trực thuộc về công tác nhân sự đại hội và duyệt báo cáo, chương trình đại hội.

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ngày đăng 14/01/2020 | 11:17  | Lượt xem: 126
Sáng ngày 14/01/2020, tại Nhà văn hóa phường, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Phúc Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); Trao Huy...

Phường Phúc Đồng họp mở rộng quán triệt kế hoạch chuyên đề số 211-KH/QU; Rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội chi bộ điểm

Ngày đăng 07/01/2020 | 10:55  | Lượt xem: 93
Sáng ngày 07/01/2020, tại phòng họp 2, Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề số 211-KH/QU, ngày 25/12/2019 của Quận uỷ Long Biên về Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ...

Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên làm việc với phường Phúc Đồng về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngày đăng 06/01/2020 | 02:18  | Lượt xem: 133
Sáng ngày 06/01/2020, tại phòng họp số 2 trụ sở phường, Ban thường vụ Quận ủy Long Biên đã tổ chức buổi làm việc với phường Phúc Đồng về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Phúc Đồng chỉ đạo Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày đăng 04/01/2020 | 01:01  | Lượt xem: 84
Sáng ngày 04/01/2020, tại Nhà văn hoá phường, Chi bộ tổ dân phố số 4 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Hội nghị đánh giá, triển khai nhiệm vụ mô hình cơ quan điện tử năm 2019

Ngày đăng 27/12/2019 | 07:54  | Lượt xem: 85
Chiều ngày 26/12/2019 tại phòng họp UBND, BCĐ CNTT, Ban biên tập Website, đài truyền thanh phường tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử năm 2019; Triển khai...

Ban thường vụ Đảng uỷ làm việc với cấp uỷ chi bộ 4 về tổ chức Đại hội chi bộ “điểm”

Ngày đăng 18/12/2019 | 03:58  | Lượt xem: 185
Chiều ngày 18/12/2019, Ban thường vụ Đảng uỷ phường làm việc với cấp uỷ chi bộ 4 về công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ “điểm” nhiệm kỳ 2020-2023.

Đảng uỷ Phúc Đồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị

Ngày đăng 11/12/2019 | 05:37  | Lượt xem: 141
Chiều ngày 11/12/2019, tại phòng họp 2 UBND phường, Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến của Thường trực UB MTTQ phường, Ban chấp hành các đoàn thể chính trị xã hội vào Dự thảo Báo...

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Đảng uỷ viên năm 2019

Ngày đăng 10/12/2019 | 08:35  | Lượt xem: 172
Thực hiện Kế hoạch số 206-KH/QU ngày 22/11/2019 của Quận uỷ Long Biên về việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo,...