Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 09/2020

Ngày đăng 24/02/2020 | 08:21  | Lượt xem: 2
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 08/2020

Ngày đăng 17/02/2020 | 08:34  | Lượt xem: 4
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 07/2020

Ngày đăng 10/02/2020 | 08:12  | Lượt xem: 6
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 06/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 07:52  | Lượt xem: 18
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 04/2020

Ngày đăng 20/01/2020 | 08:24  | Lượt xem: 27
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 03/2020

Ngày đăng 13/01/2020 | 11:14  | Lượt xem: 35
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 02/2020

Ngày đăng 06/01/2020 | 10:04  | Lượt xem: 44
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 52/2019

Ngày đăng 23/12/2019 | 07:42  | Lượt xem: 55
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 51/2019

Ngày đăng 16/12/2019 | 07:51  | Lượt xem: 56
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 50/2019

Ngày đăng 09/12/2019 | 08:24  | Lượt xem: 63
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 49/2019

Ngày đăng 02/12/2019 | 08:38  | Lượt xem: 56
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 48/2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 08:22  | Lượt xem: 65
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 47/2019

Ngày đăng 18/11/2019 | 07:49  | Lượt xem: 71
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 46/2019

Ngày đăng 11/11/2019 | 07:54  | Lượt xem: 65
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 45/2019

Ngày đăng 04/11/2019 | 08:32  | Lượt xem: 59
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 44/2019

Ngày đăng 28/10/2019 | 09:17  | Lượt xem: 36
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 43/2019

Ngày đăng 21/10/2019 | 08:06  | Lượt xem: 21
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 42/2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 08:05  | Lượt xem: 19
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 41/2019

Ngày đăng 07/10/2019 | 09:14  | Lượt xem: 23
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 40/2019

Ngày đăng 30/09/2019 | 08:13  | Lượt xem: 18
.