Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 43/2019

Ngày đăng 21/10/2019 | 08:06  | Lượt xem: 0
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 42/2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 08:05  | Lượt xem: 2
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 41/2019

Ngày đăng 07/10/2019 | 09:14  | Lượt xem: 2
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 40/2019

Ngày đăng 30/09/2019 | 08:13  | Lượt xem: 5
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 39/2019

Ngày đăng 23/09/2019 | 09:44  | Lượt xem: 4
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 38/2019

Ngày đăng 16/09/2019 | 08:20  | Lượt xem: 3
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 37/2019

Ngày đăng 09/09/2019 | 08:10  | Lượt xem: 5
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 36/2019

Ngày đăng 03/09/2019 | 08:33  | Lượt xem: 5
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 35/2019

Ngày đăng 26/08/2019 | 08:54  | Lượt xem: 22
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 33/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:59  | Lượt xem: 25
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 34/2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:59  | Lượt xem: 9
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 32/2019

Ngày đăng 06/08/2019 | 03:05  | Lượt xem: 37
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 31/2019

Ngày đăng 29/07/2019 | 08:09  | Lượt xem: 22
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 30/2019

Ngày đăng 22/07/2019 | 08:10  | Lượt xem: 35
TT Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm 1 ...

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 29/2019

Ngày đăng 15/07/2019 | 08:16  | Lượt xem: 43
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 28/2019

Ngày đăng 08/07/2019 | 08:18  | Lượt xem: 32
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 27/2019

Ngày đăng 01/07/2019 | 08:23  | Lượt xem: 35
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 26/2019

Ngày đăng 24/06/2019 | 09:24  | Lượt xem: 38
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 25/2019

Ngày đăng 18/06/2019 | 09:14  | Lượt xem: 53
.

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 24/2019

Ngày đăng 18/06/2019 | 09:13  | Lượt xem: 43
.