lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Lịch tuần 11/2020 Lịch công tác tuần 11/2020 09/03/2020
Lịch tuần 10/2020 Lịch công tác tuần 10/2020 02/03/2020
Lịch tuần 09/2020 Lịch công tác tuần 09/2020 24/02/2020
Lịch tuần 08/2020 Lịch công tác tuần 08/2020 17/02/2020
Lịch tuần 07/2020 Lịch công tác tuần 07/2020 10/02/2020
Lịch tuần 06/2020 Lịch công tác tuần 06/2020 03/02/2020
Lịch tuần 4+5 Lịch công tác tuần 4+5/2020 20/01/2020
LT 03.2020 Lịch tuần 03.2020 13/01/2020
Lịch tuần 02/2020 Lịch công tác tuần 02/2020 06/01/2020
Lịch tuần 01/2020 Lịch công tác tuần 01/2020 30/12/2019
Lịch tuần 52/2019 Lịch công tác tuần 52/2019 23/12/2019
Lịch tuần 51/2019 Lịch công tác tuần 51/2019 16/12/2019
Lịch tuần 50/2019 Lịch công tác tuần 50/2019 09/12/2019
Lịch tuần 49/2019 Lịch công tác tuần 49/2019 02/12/2019
Lịch tuần 48/2019 Lịch công tác tuần 48/2019 24/11/2019
Lịch tuần 47/2019 Lịch công tác tuần 47/2019 18/11/2019
Lịch tuần 46/2019 Lịch công tác tuần 46/2019 11/11/2019
Lịch tuần 45/2019 Lịch công tác tuần 45/2019 04/11/2019
Lịch tuần 44/2019 Lịch công tác tuần 44/2019 28/10/2019
Lịch tuần 43/2019 Lịch công tác tuần 43/2019 21/10/2019