văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
10/TB-HĐND Về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VIII - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/05/2019
9/TB-HĐND Kết luận giám sát việc quản lý tài sản công đối với Trung tâm văn hoá thể thao phường; các nhà văn hoá tổ dân phố phường Phúc Đồng 04/05/2019
8/KH-BPC Giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 4 tháng đầu năm 2019 26/04/2019
7/KH-BKTXH Giám sát việc thực hiện một số nội dung chủ yếu về công tác quản lý thuế trên địa bàn phường 26/04/2019
7/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 4. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 23/04/2019
8/TB-HĐND Kết luận giám sát việc quản lý tài sản công tại trường THCS Phúc Đồng 18/04/2019
7/TB-HĐND Kết luận giám sát việc quản lý tài sản công tại trường Tiểu học Phúc Đồng 18/04/2019
6/TB-HĐND Kết luận giám sát việc quản lý tài sản công tại trường Mầm non Tân Mai 08/04/2019
6/BC-BPC Kết quả hoạt động của ban pháp chế HĐND phường quý I/2019. Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. 30/03/2019
5/TB-HĐND Kết quả khảo sát về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Đồng 22/03/2019
5/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2019 22/03/2019
04/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân phường quý I năm 2019 22/03/2019
4/TB-HĐND Kết quả khảo sát về công tác tổ chức Lễ hội truyền thống trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2019 14/03/2019
3/TB-HĐND Kết quả khảo sát về công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn phường Phúc Đồng 12/03/2019
2/TB-BKTXH Kết luận khảo sát công tác quản lý TTĐT, VSMT trên địa bàn của Ban kinh tế xã hội phường Phúc Đồng tháng 3 năm 2019 11/03/2019
2/TB-BKTXH Kết luận khảo sát công tác quản lý TTĐT, VSMT trên địa bàn của Ban kinh tế xã hội phường Phúc Đồng tháng 3 năm 2019 11/03/2019
2/HĐND-VP V/v thay đổi thời gian giám sát việc quản lý tài sản công đối với các nhà văn hoá tổ dân phố, trung tâm văn hoá - thể thao phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Phúc Đồng. 08/03/2019
06/KH-BPC Khảo sát công tác tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2019 01/03/2019
5/KH-BPC Khảo sát công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2019 25/02/2019
5/KH-BPC Khảo sát công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2019. 25/02/2019